Allah, anakna

103 dewa putra

Allah Putra teh Pribadi kadua katuhanan, dilahirkeun ku Rama ti kalanggengan. Anjeunna mangrupikeun kecap sareng gambar Bapa ngalangkungan anjeunna sareng pikeun anjeunna Allah nyiptakeun sagala hal. Anjeunna diutus ku Rama salaku Yesus Kristus, Allah, diturunkeun dina daging pikeun ngamungkinkeun urang pikeun ngahontal kasalametan. Anjeunna katimu ku Roh Suci jeung dilahirkeun ti Virgin Mary, anjeunna pinuh Allah jeung pinuh manusa, ngahiji dua alam dina hiji jalma. Anjeunna, Putra Allah sareng Gusti anu langkung sadayana, pantes dihormat sareng disembah. Salaku panebus anu diramalkeun pikeun umat manusa, anjeunna maot pikeun dosa-dosa urang, diangkat sacara fisik tina maot sareng naék ka surga, dimana anjeunna janten perantara antara manusa sareng Allah. Anjeunna bakal sumping deui dina kamulyaan pikeun marentah sadaya bangsa salaku Raja raja-raja di Karajaan Allah. (Johannes 1,1.10.14; Kolosa 1,15-16; urang Ibrani 1,3; John 3,16; titus 2,13; Mateus 1,20; Kalakuan para Rasul 10,36; 1. Korinta 15,3-4; urang Ibrani 1,8; Wahyu 19,16)

Saha lalaki ieu?

Yesus nyalira naros ka murid-muridna ngeunaan idéntitas, anu janten perhatian urang di dieu: "Saha jalma-jalma anu nyebut yén Putra Manusa téh?" Masih aya hubunganana pikeun urang ayeuna: Saha jalma ieu? Naon kawenangan anjeunna? Naha urang kedah percanten ka anjeunna? Yesus Kristus aya di pusat iman Kristen. Urang kedah ngartos jenis jalma naon anjeunna.

Sadaya manusa - sareng seueur deui

Yesus lahir cara normal, tumuwuh nepi normal, jadi lapar jeung haus jeung capé, dahar jeung nginum jeung saré. Anjeunna katingali normal, nyarios basa sapopoe, leumpang normal. Anjeunna kagungan parasaan: karunya, amarah, kaheranan, sedih, sieun (Mateus 9,36; Lukas 7,9; John 11,38; Mateus 26,37). Anjeunna ngadoa ka Gusti sakumaha kedahna manusa. Anjeunna disebut dirina lalaki sarta kajawab salaku lalaki. Anjeunna manusa.

Tapi anjeunna jalma anu luar biasa anu saatos anjeunna angkat ka langit sababaraha anu nampik yén anjeunna manusa (2. Yohanes 7). Maranéhna nganggap yén Yésus téh suci pisan nepi ka teu percaya yén manéhna aya hubunganana jeung daging, kokotor, kesang, fungsi pencernaan, jeung imperfections daging. Panginten anjeunna ngan ukur janten manusa, sabab malaikat kadang-kadang muncul manusa tanpa leres-leres janten manusa.

Kontras, Perjangjian Anyar ngajelaskeun: Yesus mangrupikeun manusa dina harti anu pinuh. Johannes negeskeun:
"Sareng Firman janten daging ..." (Yohanes 1,14). Anjeunna henteu "nembongan" ngan ukur salaku daging sareng henteu "nyelapkeun" dirina ngan ukur daging. Anjeunna janten daging. Yesus Kristus ”datangna dina daging” (1Yoh. 4,2). Kami terang, saur Johannes, sabab kami ningali anjeunna sareng kusabab kami nyabak anjeunna (1. Johannes 1,1-hiji).

Numutkeun Paulus, Yésus ”dijadikeun saperti manusa” (Pilipi 2,7), ”dilaksanakeun dina hukum” (Galatia 4,4), ”sarupaning daging anu dosa” (Rum 8,3). Anjeunna anu sumping pikeun nebus manusa kedah janten dasarna manusa, saur panulis Ibrani: "Kusabab murangkalih tina daging sareng getih, anjeunna ogé nampi éta sami ... Ku sabab éta anjeunna kedah janten sapertos dulur-dulurna dina sagala hal ' 2,14-hiji).

Kasalametan urang nangtung atawa ragrag jeung naha Yesus bener ieu - jeung. Peranna salaku ngajengkeun urang, Imam Agung urang, nangtung atawa ragrag kalayan naha anjeunna geus bener ngalaman hal manusa (Ibrani). 4,15). Malah sanggeus dihirupkeun deui, Yésus boga daging jeung tulang (Yohanes 20,27:2; Lukas ).4,39). Malah dina kamulyaan sawarga anjeunna terus jadi manusa (1. Timotéus 2,5).

Lakukeun sapertos Gusti

"Saha Anjeunna?" Tanya urang Parisi nalika aranjeunna nyaksian Yesus ngahampura dosa. ”Saha nu bisa ngahampura dosa iwal ti Allah wungkul?” (Luk 5,21.) Dosa mangrupa ngalanggar ngalawan Allah; Kumaha hiji jalma bisa nyarita keur Allah jeung nyebutkeun yen dosa anjeun geus erased, erased? Éta hujat, ceuk maranéhna. Yésus nyaho naon parasaan maranéhna ngeunaan éta, sarta manéhna tetep ngahampura dosa. Anjeunna malah nunjukkeun yén anjeunna sorangan bébas tina dosa (Yohanes 8,46). Anjeunna ngadamel sababaraha klaim anu luar biasa:

 • Yesus nyarios yén anjeunna bakal linggih di sisi katuhu Allah di surga - klaim sanés anu dianggap hina ku imam Yahudi.6,63-65).
 • Anjeunna ngaku salaku Putra Allah - ieu ogé pitenah, cenah, sabab dina budaya anu praktis hartina rising ka Allah (Yohanes). 5,18; 19,7).
 • Yesus ngaku saluyu sareng Gusti anu sampurna sareng anjeunna ngan ukur ngalaksanakeun naon anu dipikahoyong ku Allah (Yoh. 5,19).
 • Anjeunna ngaku hiji sareng Bapa (Yohanes 10,30), anu ku imam-imam Yahudi ogé dianggap ngahujat (Yohanes 10,33).
 • Anjeunna ngaku yén anjeunna sapertos dewa anu saha waé anu ningali anjeunna bakal ningali Bapa4,9; 1,18).
 • Manéhna ngaku manéhna bisa ngirim Roh Allah kaluar6,7).
 • Anjeunna ngaku yén anjeunna tiasa ngirim malaikat3,41).
 • Anjeunna terang yen Gusti pareng hakim di dunya sareng dina waktos anu sami ngaku yén Gusti parantos parantos masihan kaadilan
  diserahkeun (Johannes 5,22).
 • Manéhna ngaku bisa ngahudangkeun nu maot, kaasup dirina (Yohanes 5,21; 6,40; 10,18).
 • Manéhna ngomong yén hirup langgeng unggal jalma gumantung kana hubungan maranéhanana jeung manéhna, Yésus (Mat 7,22-hiji).
 • Anjeunna nyarios yén kecap-kecap anu diomongkeun Musa henteu cekap (Mateus 5,21-hiji).
 • Anjeunna nyauran dirina Gusti tina Sabat - hukum anu dipasihkeun ku Gusti! (Mateus 12,8.)

Lamun manéhna ngan manusa, ieu bakal presumptuous, ajaran dosa. Tapi Yesus ngadukung kecap-kecapna ku karya-karya anu luar biasa. “Percaya ka Kami yen Kami aya dina Rama jeung Rama aya dina Kami; Lamun henteu, mangka percaya ka Kami demi karya.” (Yohanes 14,11). Kaajaiban teu tiasa maksa saha waé pikeun percanten, tapi éta masih tiasa janten "bukti kaayaan" anu kuat.

Pikeun némbongkeun yén manéhna boga wewenang pikeun ngahampura dosa, Yesus nyageurkeun hiji lalaki lumpuh (Lukas 5: 17-26). Mujijat-mujijatna ngabuktikeun yén anu diomongkeunana ngeunaan dirina téh bener. Anjeunna boga kakuatan leuwih ti manusa sabab anjeunna leuwih ti manusa. The assertions ngeunaan diri - kalawan sagala pitenah lianna - ieu dumasar kana bebeneran jeung Yesus. Manéhna bisa nyarita kawas Allah jeung kalakuan saperti Allah sabab manéhna Allah dina daging.

Gambar na nyalira

Yesus jelas sadar kana jati dirina. Dina dua belas anjeunna parantos ngagaduhan hubungan khusus sareng Bapa Surgawi (Lukas 2,49). Dina baptisan manéhna ngadéngé sora ti sawarga nyebutkeun: Anjeun putra kakasih (Luk 3,22). Anjeunna terang anjeunna ngagaduhan misi pikeun ngawula (Luk 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).

Yesus ngawaler kecap Petrus, "Anjeun Kristus, Putra Allah anu jumeneng!": "Rahayu anjeun, Simon, putra Yunus; Pikeun daging jeung getih henteu nembongkeun ieu ka anjeun, tapi Rama Kami anu di sawarga "(Mateus 16:16-17). Yesus éta putra Allah. Anjeunna Kristus, Al Masih - diurapi ku Allah pikeun misi husus pisan.

Nalika anjeunna nyauran dua belas murid, hiji kanggo unggal suku Israél, anjeunna henteu ngitung diri diantara dua belas. Anjeunna luhureun aranjeunna kusabab anjeunna langkung luhur Israil. Anjeunna mangrupikeun panyipta sareng pembina Israil anu énggal. Dina sakramén, anjeunna ngungkabkeun dirina salaku dasar tina perjanjian anyar, hubungan anyar sareng Allah. Anjeunna ningali dirina salaku pokus naon anu dilakukeun ku Gusti di dunya.

Yesus wani-wani ngabantosan tradisi, ngalawan hukum, ngalawan bait, ngalawan otoritas agama. Anjeunna ngajak murid-muridna ngantunkeun sadayana sareng nuturkeun anjeunna, pikeun nempatkeun anjeunna anu munggaran dina kahirupan maranéhna, tetep anjeunna satia pisan. Anjeunna nyarios sareng wewenang Allah - sareng dina waktos anu sanésna nyarios sareng otoritasna nyalira.

Yesus percaya yén prophecies Perjanjian Old anu kaeusi dina anjeunna. Anjeunna mangrupikeun hamba sangsara anu bakal maot pikeun nyalametkeun jalma tina dosana (Yesaya 53,4-5 & 12; Mateus 26,24; Tandaan 9,12; Lukas 22,37; 24, 46). Anjeunna teh Pangeran Damai anu bakal asup ka Yerusalem kana kalde (Jakaria 9,9- 10; Mateus 21,1-9). Anjeunna Putra Manusa anu kedah dipaparinkeun sagala kakawasaan sareng wewenang (Daniel 7,13-14; Mateus 26,64).

Hirup sateuacana

Yesus ngaku geus hirup saméméh Abraham sarta dikedalkeun ieu "timelessness" dina frase klasik: "Lolobana sabenerna, Kami nyebutkeun ka anjeun, saméméh Abraham sumping kana ayana, Kami" (Yohanes. 8,5ka-8). Kitu deui imam-imam Yahudi percaya yen Isa ngarebut hal-hal ketuhanan jeung rek mere batu (v. 59). Dina frasa "am I" disada 2. Moses 3,14 dimana Allah mangka ngaranna ka Musa: "Ku kituna anjeun bakal nyebutkeun ka urang Israil: [Anjeunna] 'Kami' hath dikirim kuring ka anjeun" (tarjamah Elberfeld). Yesus nyokot ngaran ieu keur dirina di dieu.

Yesus negeskeun yén "saméméh dunya aya" Anjeunna ngabagi kamulyaan sareng Bapa (Yohanes 17,5). Yohanes nyarioskeun ka urang yén anjeunna parantos aya dina awal jaman: salaku Firman (Yohanes 1,1). Sarta ogé dina Yohanes urang bisa maca yén "sagala hal" dijieun ku kecap (Yohanes 1,3). Bapa anu ngarencanakeun, kecap anu nyiptakeun anu ngalaksanakeun naon anu direncanakeun. Sadayana diciptakeun ku sareng pikeun anjeunna (Kolosa 1,16; 1. urang Korinta 8,6). urang Ibrani 1,2 nyebutkeun yen Allah "ngadamel dunya" ngaliwatan Putra.

Dina Ibrani, sakumaha dina Kolosa, disebutkeun yen Putra "mawa" alam semesta, éta "aya" dina anjeunna (Ibrani). 1,3; Kolosa 1,17). Duanana nyarioskeun ka urang yén anjeunna mangrupikeun "gambar Allah anu teu katingali" (Kolosa 1,15), ”gambar sifat-Na” (Ibrani 1,3).

Saha Yesus Anjeunna mahluk Allah anu jadi daging. Anjeunna anu nyiptakeun sagala hal, pangeran kahirupan (Kisah Para Rasul 3,15). Anjeunna katingalina sapertos Gusti, gaduh kamulyaan sapertos Gusti, gaduh kakuatan anu ageung anu ngan ukur kagungan Allah. Teu heran murid-murid menyimpulkan yén anjeunna ketuhanan, Allah dina daging.

Pantes ibadah

Konsepsi Yesus éta gaib (Mateus 1,20; Lukas 1,35). Anjeunna hirup tanpa dosa (Ibrani 4,15). Anjeunna tanpa cacad, tanpa cacad (Ibrani 7,26; 9,14). Anjeunna henteu ngalakukeun dosa (1 Pt 2,22); teu aya dosa dina anjeunna (1. Johannes 3,5); anjeunna henteu terang dosa naon waé (2. urang Korinta 5,21). Sanajan kuat gogoda, Yésus sok boga kahayang nu leuwih kuat pikeun nurut ka Allah. Misina nyaéta ngalaksanakeun pangersa Allah (Ibrani 10,7).

Jalma-jalma nyembah ka Yésus sababaraha kali4,33; 28,9 u. 17; John 9,38). Malaikat henteu ngantep dirina disembah (Wahyu 1 Kor9,10), tapi Yesus ngidinan. Leres, para malaikat ogé nyembah ka Putra Allah (Ibrani 1,6). Sababaraha doa diarahkeun ka Yesus (Rasul 7,59-60; 2. Korinta 12,8; Wahyu 22,20).

Perjangjian Anyar muji Yesus Kristus luar biasa luhur, kalawan rumus ilaharna ditangtayungan pikeun Allah: "Mantenna kamulyaan salawasna tur salawasna! Amin"(2. Timotéus 4,18;
2. Peter 3,18; epifani 1,6). Anjeunna nyangking gelar pangawasa pangluhurna anu tiasa dipasihkeun (Epesus 1,20-21). Upami urang nyebat anjeunna Gusti, éta henteu kaleuleuwihi.

Dina Wahyu Allah sareng Anak Domba sami-sami muji, nunjukkeun sasaruaan: "Ka Anjeunna anu linggih dina tahta, sareng ka Anak Domba, puji sareng kahormatan sareng kamulyaan sareng otoritas salamina!" (Wahyu). 5,13). Putra kudu dihormat ogé bapa (Yohanes 5,23). Allah jeung Yesus sarua disebut Alfa jeung Omega, awal jeung ahir sagala hal (Wahyu 1,8 & 17; 21,6; 22,13).

Passages Perjanjian Old ngeunaan Allah mindeng dicokot nepi dina Perjanjian Anyar jeung dilarapkeun ka Yesus Kristus. Salah sahiji anu paling kasohor nyaéta petikan ngeunaan ibadah: "Ku sabab éta ogé Allah ngaluhurkeun anjeunna, sareng masihan anjeunna nami di luhur sadaya nami, nyaéta dina nami Yesus nyalira."

Unggal tuur kudu sujud, nu aya di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi, jeung unggal létah kudu ngaku yen Isa Al Masih teh Gusti, pikeun kamulyaan Allah Rama” (Philipi). 2,9-11, cutatan tina Yesaya 45,23). Yesus dipasihan kahormatan sareng hormat anu ceuk Yesaya kedah dipasihkeun ka Allah.

Yesaya nyebutkeun ngan aya hiji Jurusalamet - Allah (Yesaya 43:11; 4).5,21). Paulus jelas nyatakeun yén Allah nyaéta Jurusalamet, tapi ogé yén Yesus nyaéta Jurusalamet (Tit1,3; 2,10 jeung 13). Naha aya Jurusalamet atanapi dua? Urang Kristen mimiti nyimpulkeun yén Bapa téh Allah jeung Yesus téh Allah, tapi aya ngan hiji Allah sahingga ngan hiji Jurusalamet. Bapa jeung Putra dasarna hiji (Allah), tapi jalma béda.

Sababaraha petikan Perjanjian Anyar séjén ogé nyebut Yesus Allah. John 1,1: “Allah teh Firman.” Ayat 18: “Teu aya anu kantos ningal Allah; Putra Tunggal, Allah sareng aya dina pangkonan Bapa, parantos ngumumkeun anjeunna ka urang." Yesus mangrupikeun jalma Allah anu ngamungkinkeun urang mikawanoh Rama. Sanggeus dihudangkeun deui, Tomas ngaku Yésus sabagé Allah: ”Thomas ngawaler, ”Gusti abdi sareng Allah abdi!” (Yohanes 20,28).

Paul nyebutkeun patriarchs éta hébat sabab ti aranjeunna "Kristus sumping sanggeus daging, saha Allah luhureun sakabeh, rahayu salawasna. Amin” (Rum 9,5). Dina surat ka urang Ibrani, Allah nyalira nyebat Putra "Allah": "Ya Allah, tahta Gusti salamina salamina..." (Ibrani). 1,8).

"Sabab dina anjeunna [Kristus]," saur Paulus, "nyaéta sadayana kapenuhan Katuhanan sacara jasmani" (Kolosa. 2,9). Yesus Kristus sagemblengna Allah jeung masih kiwari boga "wujud ragana". Anjeunna teh gambar pasti Allah - Allah dijieun daging. Upami Yesus ngan ukur manusa, éta salah upami urang percanten ka anjeunna. Tapi ku sabab anjeunna ilahi, urang diparéntahkeun pikeun percanten ka anjeunna. Anjeunna tiasa dipercaya tanpa syarat sabab anjeunna mangrupikeun Gusti.

Pikeun urang, ketuhanan Yesus penting pisan, sabab ngan ukur nalika anjeunna ilahi tiasa sacara akurat nembongkeun Gusti ka urang (Yohanes). 1,18; 14,9). Ngan hiji Pribadi Allah anu tiasa ngahampura dosa urang, nebus urang, ngadamaikeun urang sareng Gusti. Ngan hiji Pribadi Allah anu tiasa janten objek iman urang, Gusti anu leres-leres urang satia, Jurusalamet anu urang hormat dina lagu sareng doa.

Saestina manusa, leres-leres Gusti

Sakumaha tiasa ditingali tina rujukan anu dikutip, "Gambar Yesus" dina Alkitab disebarkeun dina batu mosaik dina sapanjang Perjanjian Anyar. Gambarna saluyu, tapi teu aya dina hiji tempat. Garéja mimiti kedah nempatkeun éta babarengan ti blok wangunan anu aya. Tina wahyu Alkitab anjeunna narik kasimpulan ieu:

 • Yesus, putra Allah, nyaéta ilahi.
 • Putra Allah leres-leres janten manusa, tapi Rama henteu.
 • Putra Allah sareng Bapa béda, henteu sami
 • Aya hiji dewa.
 • Anak sareng bapa dua jalma dina hiji Gusti.

Déwan Nicea (325 Masehi) ngadegkeun ketuhanan Yesus, Putra Allah, sarta identitas penting-Na jeung Rama (Nicene Creed). Déwan Chalcedon (451 AD) nambihan yén anjeunna ogé lalaki:

“[Sanggeus kitu, bapa suci, urang sadaya ngajarkeun unanimously yén ngaku Gusti urang Yesus Kristus teh hiji jeung Putra sarua; sami sampurna dina ketuhanan sareng sami sampurna dina umat manusa, sami leres-leres Gusti sareng leres-leres manusa...Lahir sateuacan waktos Rama nurutkeun ketuhanan ... Maryam, Virgin sareng Ibu Allah (theotokos) [dilahirkeun] , Anjeunna salaku hiji jeung sarua, Kristus, Putra, ngan-begotten, unmixed dina dua natures... Beda natures ku euweuh hartina dileungitkeun demi persatuan; Sabalikna, keunikan masing-masing tina dua alam ieu dilestarikan sareng digabungkeun janten hiji jalma ... "

Bagéan anu terakhir dipasihan sabab sababaraha jalma nyatakeun yén sifat-sifatna Gusti nyorong sifat manusa ka Yesus dina latar tukang dugi ka Yesus henteu leres-leres manusa. Batur nyatakeun yén dua sifat éta ngahiji pikeun ngabentuk katilu, nyaéta yén Yesus henteu ilahi sareng manusa ogé. Henteu, bukti alkitab nunjukkeun yén Yesus éta sadayana manusa sareng sadaya Allah. Sareng Garéja ogé ngajarkeun éta ogé.

Kumaha carana ieu?

Kasalametan urang gumantung kana kanyataan yén Yesus aya sareng duanana manusa sareng Gusti. Tapi kumaha Putra suci Allah janten manusa anu nyandak wujud daging dosa?

Pertanyaanana timbul sabab kusabab manusa sapertos anu urang tingali ayeuna asa teu korup. Ieu sanes kumaha Gusti nyiptakeunana. Yesus nunjukkeun ka urang kumaha manusa tiasa sareng anu kedah kabeneran. Anu mimiti, anjeunna nunjukkeun ka kami hiji jalma anu gumantung pisan ka bapa. Éta kumaha kumaha kedahna sareng umat manusa.

Anjeunna ogé nunjukkeun ka urang naon kamampuan Allah. Anjeunna tiasa janten bagian tina ciptaan-Na. Anjeunna tiasa ngahubungkeun jurang antara anu teu diciptakeun sareng anu diciptakeun, antara anu suci sareng anu dosa. Urang bisa mikir teu mungkin; pikeun Allah éta mungkin. Yesus ogé nunjukkeun ka urang kumaha umat manusa bakal aya dina ciptaan anyar. Nalika anjeunna balik sareng urang digedékeun, urang bakal siga anjeunna (1. Johannes 3,2). Urang bakal boga awak kawas awakna transfigured (1. Korinta 15,42-hiji).

Yesus mangrupikeun jalan satapak urang, anjeunna nunjukkeun yén jalan ka Gusti ngalangkungan Yesus. Kusabab anjeunna manusa, anjeunna ngarasa sareng kalemahan urang; sabab anjeunna Gusti Allah, anjeunna sacara efektif tiasa ngadeg pikeun urang di katuhu Allah. Kalayan Yesus salaku Juru Salamet urang, urang tiasa yakin yén kasalametan urang aman.

Michael Morrison


pdfAllah, anakna