Roh Suci

104 sumanget suci

Roh Suci nyaéta jalma katilu tina Katuhanan sareng kaluar salawasna ti Rama ngalangkungan Putra. Anjeunna mangrupikeun panglipur anu dijangjikeun ku Yesus Kristus anu diutus ku Allah ka sadaya umat percaya. Roh Suci hirup di urang, ngahiji urang jeung Rama jeung Putra, jeung transforms urang ngaliwatan tobat jeung sanctification, jeung conforms urang kana gambar Kristus ngaliwatan pembaharuan konstan. Roh Suci mangrupikeun sumber inspirasi sareng nubuat dina Kitab Suci sareng sumber persatuan sareng persatuan di Garéja. Anjeunna masihan kado spiritual pikeun karya Injil sareng mangrupikeun pituduh anu tetep Kristen pikeun sadaya bebeneran. (Yohanes 14,16; 15,26; Kalakuan para Rasul 2,4.17-19.38; Mateus 28,19; Yohanes 14,17-26; 1 Petrus 1,2; titus 3,5; 2. Peter 1,21; 1. Korinta 12,13; 2. Korinta 13,13; 1. Korinta 12,1-11; Rasul 20,28:1; Yohanes 6,13)

Roh Suci mangrupikeun Gusti Allah

Roh Suci Gusti Allah damel - nyiptakeun, nyarios, ngarobah, cicing di urang, damel di urang. Sanaos Roh Suci tiasa ngalakukeun pagawean ieu tanpa pangaweruh urang, deuih langkung seueur anu ngabantuan.

Roh Suci mibanda sifat-sifat Allah, disaruakeun sareng Allah, sareng ngalakukeun padamelan anu ngan ukur dilakukeun ku Gusti. Sapertos Gusti, Roh Suci - suci pisan sahingga nyinggung Roh Suci mangrupikeun dosa anu ageung sapertos nyiksa Putra Allah (Ibrani). 10,29). Ngahujat Roh Suci mangrupikeun salah sahiji dosa anu teu tiasa dihampura (Mateus 12,31). Ieu nunjukkeun yén roh suci di alam, nyaéta, henteu ngan ukur gaduh kasucian anu dipasihkeun, sapertos anu aya dina kuil.

Kawas Allah, Roh Suci téh langgeng (Ibrani 9,14). Kawas Allah, Roh Suci aya omnipresent9,7-10). Sapertos Gusti, Roh Suci mah maha uninga (1. urang Korinta 2,10-11; Yohanes 14,26). Roh Suci nyiptakeun (Ayub 33,4; Jabur 104,30) jeung ngajadikeun mujijat (Mateus 12,28; Rum 15:18-19) ngalakonan pagawéan Allah dina palayanan-Na. Dina sababaraha petikan Alkitab Bapa, Putra sareng Roh Suci disebut sami-sami ilahi. Dina petikan ngeunaan "kurnia Roh," Paul juxtaposes "hiji" Roh, "hiji" Gusti, jeung "hiji" Allah (1 Kor. 1 Kor.2,4-6). Anjeunna nutup surat kalayan rumus doa tilu bagian (2 Kor. 13,13). Jeung Peter ngawanohkeun surat kalawan rumus tilu-bagian séjén (1. Peter 1,2). Ieu sanés bukti persatuan, tapi aranjeunna ngadukung éta.

Kahijian ieu ditembongkeun langkung kuat dina rumus baptisan: "[Baptis aranjeunna] dina nami [tunggal] Rama sareng Putra sareng Roh Suci" (Mateus 2).8,19). Tilu boga ngaran tunggal, indikasi hiji éntitas, mahluk.

Lamun Roh Suci ngalakukeun hiji hal, Allah ngalakukeun eta. Lamun Roh Suci speaks, Allah speaks. Nalika Ananias ngabohong ka Roh Suci, anjeunna ngabohong ka Allah (Rasul 5,3-4). Salaku Peter nyebutkeun, Ananias ngabohong teu ngan ka wakil Allah, tapi ka Allah sorangan. Hiji teu bisa "bohong" ka kakuatan impersonal.

Dina hiji waktos Paulus nyarios yén urang Kristen nganggo kuil Roh Suci (1Co 6,19), di tempat sanés yén kami mangrupikeun bait Allah (1. urang Korinta 3,16). A kuil téh pikeun nyembah mahluk ketuhanan, teu kakuatan impersonal. Nalika Paul nyerat ngeunaan "kuil Roh Suci", anjeunna henteu langsung nyarios: Roh Suci nyaéta Allah.

Ogé dina Rasul 13,2 Roh Suci disaruakeun sareng Allah: "Tapi nalika aranjeunna ngawula ka Gusti sareng puasa, Roh Suci nyarios, Pisahkeun abdi ti Barnabas sareng Saulus pikeun padamelan anu ku Kami parantos nyauran aranjeunna." Di dieu Roh Suci nyarioskeun salaku Allah. Kitu ogé, manéhna nyebutkeun yén urang Israil ”nguji jeung nyoba-nyoba manéhna” jeung ”dina amarah Kami, Kami geus sumpah yén maranéhna moal datang ka tempat istirahat Kami” (Ibrani). 3,7-hiji).

Sanajan kitu, Roh Suci teu ngan hiji ngaran alternatif pikeun Allah. Roh Suci hal béda ti Rama jeung Putra; B. némbongkeun dina baptisan Yesus (Mateus 3,16-17). Tilu béda, tapi hiji.

Roh Suci ngalakukeun padamelan Allah dina kahirupan urang. Urang teh "anak-anak Allah", nyaéta dilahirkeun ku Allah (Yohanes 1,12), anu sarua jeung "dilahirkeun tina Roh" (Yohanes 3,5-6). Roh Suci mangrupikeun perantara anu ku Allah cicing di urang (Epesus 2,22; 1. Johannes 3,24; 4,13). Roh Suci cicing di urang (Rum 8,11; 1. urang Korinta 3,16) - jeung sabab Roh dwells di urang, urang bisa nyebutkeun yen Allah dwells di urang.

Pikiran téh pribadi

Alkitab ngunjukkeun sifat-sifat pribadi pikeun Roh Suci.

 • Roh hirup (Rum 8,11; 1. urang Korinta 3,16)
 • Roh nyarita (Rasul 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1. Timotéus 4,1; urang Ibrani 3,7 jsb.).
 • Roh kadang ngagunakeun kecap sulur pribadi "Kuring" (Rasul 10,20; 13,2).
 • Roh bisa diucapkeun ka, cocoba, grieved, reviled, blasphemed (Rasul 5, 3. 9; Urang Epesus 4,30;
  urang Ibrani 10,29; Mateus 12,31).
 • Roh mimpin, ngagambarkeun, nelepon, instigates (Rum 8,14. 26; Kalakuan 13,2; 20,28).

Rum 8,27 nyebutkeun ngeunaan "rasa pikiran". Anjeunna mikir sareng ngahukum - kaputusan tiasa "nyenangkeun anjeunna" (Rasul 15,28). Pikiran "nyaho", pikiran "nugaskeun" (1. urang Korinta 2,11; 12,11). Ieu lain kakuatan impersonal.

Yesus nyebut Roh Suci - dina basa Yunani tina Perjanjian Anyar - parakletos - hartina comforter, advokat, nulungan. "Sareng kuring bakal naroskeun ka Bapa, sareng anjeunna bakal masihan anjeun Panglipur anu sanés pikeun anjeun salamina: Roh bebeneran ..." (Yohanes 1).4,16-17). Sapertos Yesus, kitu ngajarkeun Roh Suci, Panglipur anu munggaran murid-murid, anjeunna masihan kasaksian, muka panon, nungtun sareng ngungkabkeun bebeneran.4,26; 15,26; 16,8 jeung 13-14). Ieu kalungguhan pribadi.

John ngagunakeun parakletos formulir maskulin; ieu teu perlu nempatkeun kecap dina netral nu. Dina John 16,14 kata ganti pribadi maskulin ("manéhna") ogé dipaké dina basa Yunani, dina sambungan jeung kecap sabenerna netral "roh". Éta bakal gampang pikeun ngalih ka kata ganti netral ("éta"), tapi John henteu ngalakukeun éta. Roh bisa jadi lalaki ("manéhna"). Tangtosna, tata basa kawilang henteu relevan di dieu; Anu penting nyaéta yén Roh Suci gaduh atribut pribadi. Anjeunna sanes kakuatan nétral, tapi pembantu anu cerdas sareng ilahi anu aya dina jero urang.

Sumanget dina Perjanjian Lama

Alkitab teu boga bab atawa buku sorangan nu judulna "Roh Suci". Urang diajar ngeunaan Roh saeutik di dieu, saeutik di ditu, dimana wae Kitab Suci nyarioskeun padamelan na. Aya comparatively saeutik bisa kapanggih dina Perjanjian Old.

Roh ilubiung dina nyiptakeun kahirupan sareng aub dina pangropéa na (1. Moses 1,2; Pagawéan 33,4; 34,14). Ruh Allah ngeusi Bezazel ku "sagala hak" pikeun ngawangun Kemah Suci (2. Musa 31,3-5). Anjeunna nedunan Musa sareng sumping ka tujuh puluh sesepuh (4. Moses 11,25). Manéhna ngeusi Yosua ku hikmah jeung méré Simson jeung pamingpin séjénna kakuatan atawa kamampuh pikeun ngalawan4,9; Hakim [spasi]]6,34; 14,6).

Ruh Allah dipasihkeun ka Saul teras dicandak deui (1. Samuel 10,6; 16,14). Roh masihan Daud rencana pikeun Bait Allah8,12). Roh ngailhamkeun nabi-nabi pikeun nyarios (4. Musa 24,2; 2. Samuel 23,2; 1Bab 12,19; 2Bab 15,1; 20,14; Ezekiel 11,5; Jakaria 7,12; 2. Peter 1,21).

Dina Perjanjian Anyar ogé, roh méré kakuatan pikeun jalma-jalma pikeun nyarios, contona Elisabeth, Zacharias sareng Simeon (Lukas). 1,41. 67; 2,25-32). Yohanes Pembaptis dipinuhan ku Roh bahkan ti mimiti lahir (Luk 1,15). Kalakuanana anu paling penting nyaéta ngumumkeun datangna Yesus, anu ngabaptis jalma-jalma henteu ngan ukur ku cai, tapi ogé "ku Roh Suci sareng seuneu" (Lukas). 3,16).

Sumanget sareng Yesus

Roh Suci salawasna maénkeun peran penting dina kahirupan Yesus. Anjeunna ngalaksanakeun konsepsi Yesus (Mateus 1,20), turun ka anjeunna nalika anjeunna dibaptis (Mateus 3,16), nungtun Yesus ka gurun keusik (Luk 4,1) jeung diistrénan manéhna jadi juru dakwah (Luk 4,18). Ku "Roh Allah" Yesus ngusir roh-roh jahat (Mateus 12,28). Ku Roh anjeunna nawiskeun dirina salaku kurban dosa (Ibrani 9,14), sareng ku Roh anu sami anjeunna digugahkeun tina anu maraot (Rum 8,11).

Yesus ngajarkeun yén dina mangsa panganiayaan Roh bakal nyarita ngaliwatan murid-murid (Mat 10,19-20). Anjeunna ngajarkeun aranjeunna pikeun ngabaptis murid anyar "dina nami Rama, sareng Putra, sareng Roh Suci" (Mateus 2).8,19). Allah, anjeunna jangji, bakal masihan Roh Suci ka sakur anu nanya ka Anjeunna (Luk
11,13).

Pangajaran Yesus anu paling penting ngeunaan Roh Suci aya dina Injil Yohanes. Kahiji, manusa kudu ”dilahirkeun tina cai jeung tina Roh” (Yoh 3,5). Anjeunna perlu rebirth spiritual, sarta eta moal bisa datang ti dirina: éta kado ti Allah. Sanajan Roh teu katingali, Roh Suci ngajadikeun bédana jelas dina kahirupan urang (v. 8).

Yésus ogé ngajar, ”Sing saha anu halabhab, kudu ka Kami, nginum. Sing saha anu percaya ka Kami, sakumaha ceuk Kitab Suci, ti manehna bakal aya aliran cai hirup.” (Yohanes 7:37-38). John langsung nuturkeun ieu kalawan interpretasi: "Jeung cenah ieu ngeunaan Roh, nu kudu narima jalma anu percaya ka Anjeunna ..." (v. 39). Roh Suci ngaleungitkeun haus batin. Anjeunna masihan urang hubungan sareng Allah anu urang diciptakeun. Ku datang ka Yesus, urang narima Roh, jeung Roh bisa ngeusian kahirupan urang.

Pikeun nepi ka waktu éta, Yohanes ngabejaan urang, Roh teu acan dituang kaluar universal: Roh "tacan aya; sabab Yesus teu acan kamulyaan” (v. 39). Roh geus ngeusi lalaki jeung awewe individu saméméh Yesus, tapi geura-giru datang dina cara anyar, leuwih kuat — dina Pentecost. Roh ayeuna dituang kaluar sacara koléktif, teu ngan individual. Saha-saha anu "disebut" ku Allah sareng dibaptis nampi anjeunna (Rasul 2,38-hiji).

Yesus jangji yén murid-muridna bakal nampi Roh bebeneran sareng yén Roh ieu bakal hirup dina aranjeunna (Yohanes 1 Kor.4,16-18). Ieu sinonim jeung Yesus datang ka murid-murid-Na (v. 18), sabab eta teh sumanget Yesus ogé sumanget Rama – dikirim kaluar ku Yesus ogé ku Rama (Yohanes 1).5,26). Roh ngajadikeun Yesus diaksés ka dulur jeung nuluykeun karyana.

Numutkeun kecap Yesus, Roh kedah "ngajar murid-murid sagala hal" sareng "ngingetkeun aranjeunna kana sagala hal anu parantos nyarioskeun ka anjeun" (Yohanes 1).4,26). Roh ngajarkeun hal-hal anu teu kaharti saméméh Yésus dihirupkeun deui6,12-hiji).

Roh nyaksian Yesus (Yohanes 15,26; 16,14). Manéhna teu propagate dirina, tapi ngabalukarkeun jalma ka Yesus Kristus jeung ka Rama. Anjeunna henteu nyarios "sorangan dirina" tapi ngan sakumaha anu dikersakeun ku Bapa (Yohanes 16,13). Sarta alatan Roh bisa Huni di jutaan jalma, eta mangrupakeun gain pikeun urang yen Isa ascended ka sawarga jeung dikirim Roh ka urang (Yohanes 16: 7).

Roh téh dina karya dina evangelism; Anjeunna ngécéskeun dunya ngeunaan dosana, kasalahanana, kabutuhanna pikeun kaadilan sareng datangna pengadilan anu pasti (vv. 8-10). Roh Suci ngarujuk jalma-jalma ka Yesus salaku anu nebus sagala kasalahan sareng mangrupikeun sumber kabeneran.

Roh sareng Garéja

Yohanes Pembaptis nubuat yén Yésus bakal ngabaptis jalma ”ku Roh Suci” (Mark 1,8). Ieu kajadian sanggeus jadian-Na dina poé Pentecost, nalika Roh miraculously revitalized murid-murid (Rasul 2). Ieu oge bagian tina mujijat yén jalma ngadéngé murid nyarita dina basa asing (v. 6). Miracles sarupa lumangsung sababaraha kali nalika Garéja tumuwuh sarta dimekarkeun (Rasul 10,44-46; 19,1-6). Salaku sejarawan, Lukas ngalaporkeun kajadian anu teu biasa sareng khas. Teu aya anu nunjukkeun yén mujijat-mujijat ieu kajantenan ka sadaya umat anyar.

Paul nyebutkeun yen sakabeh mukmin dibaptis kana hiji awak ku Roh Suci - Garéja (1. Korinta 12,13). Roh Suci dipasihkeun ka sakur anu percaya (Rum 10,13; Galata 3,14). Kalayan atanapi tanpa mujijat anu dibarengan, sadaya anu percaya dibaptis ku Roh Suci. Teu kedah ningali mujijat anu khusus, bukti anu jelas ngeunaan ieu. Kitab Suci henteu meryogikeun yén unggal mukmin dipénta dibaptis ku Roh Suci. Sabalikna, éta nyauran unggal anu percaya pikeun terus-terusan dieusi ku Roh Suci (Epesus 5,18) - daék nuturkeun pituduh Roh. Ieu mangrupikeun tugas anu terus-terusan, sanés acara sakali.

Gantina milarian mujijat, urang kedah milarian ka Gusti sareng pasrahkeun ka Gusti pikeun mutuskeun naha mujijat lumangsung atanapi henteu. Paul sering henteu ngajelaskeun kakawasaan Allah dina istilah sapertos mujijat, tapi dina istilah anu nyatakeun kakuatan batin: harepan, kanyaah, kasabaran sareng kasabaran, daek ngawula, pangertian, kamampuan sangsara sareng kawani dina da'wah (Rum 1).5,13; 2. Korinta 12,9; Urang Epesus 3,7 u. 16-17; Kolosa 1,11 jeung 28-29; 2. Timotéus 1,7-hiji).

The Acts of the Rosul nunjukeun yen Roh éta kakuatan balik tumuwuhna Garéja. Roh masihan kakuatan ka murid-murid pikeun masihan kasaksian ngeunaan Yesus (Rasul 1,8). Anjeunna masihan aranjeunna kakuatan persuasi anu hébat dina khotbahna (Kisah Para Rasul 4,8 & 31; 6,10). Anjeunna masihan pitunjuk ka Pilipus teras ngangkat anjeunna (Rasul 8,29 jeung 39).

Roh éta anu ngadorong gareja sareng nyetél jalma-jalma pikeun nungtun éta (Rasul 9,31;
20,28). Anjeunna nyarios ka Petrus sareng ka jamaah Antioki (Rasul 10,19; 11,12; 13,2). Anjeunna nyarioskeun ka Agabus pikeun ngaramalkeun kalaparan sareng Paulus kutukan (Rasul 11,28; 13,9-11). Anjeunna ngabimbing Paulus sareng Barnabas dina perjalananna (Rasul 13,4; 16,6-7) sareng ngabantosan Majelis Rasul di Yerusalem nyandak kaputusanna (Rasul 15,28). Manéhna ngutus Paulus ka Yérusalém jeung nubuat naon nu bakal kajadian di dinya (Rasul 20,22:23-2; ).1,11). Garéja eksis sarta tumuwuh ngan kusabab Roh éta dina karya dina mu'min.

Sumanget sareng satia ayeuna

Gusti Roh Suci parantos pisan kalibet dina kahirupan urang-jalma anu iman ayeuna.

 • Anjeunna nungtun urang kana tobat sareng masihan kahirupan anyar (Yohanes 16,8; 3,5-hiji).
 • Anjeunna hirup di urang, ngajarkeun urang, nungtun urang (1. urang Korinta 2,10-13; Yohanes 14,16-17 & 26; Urang Romawi 8,14). Anjeunna nungtun urang ngaliwatan kitab suci, ngaliwatan doa, jeung ngaliwatan Kristen lianna.
 • Anjeunna mangrupikeun sumanget hikmah anu ngabantosan urang pikeun mikirkeun kaputusan anu bakal datang kalayan percaya diri, cinta sareng bijaksana (Epesus. 1,17; 2. Timotéus 1,7).
 • Roh "nyunat" haté urang, ngégél jeung sanctifying urang jeung misahkeun urang pikeun tujuan Allah (Rum. 2,29; Urang Epesus 1,14).
 • Anjeunna mawa asih sareng buah kabeneran ka urang (Rum 5,5; Urang Epesus 5,9; Galata 5,22-hiji).
 • Anjeunna nempatkeun urang di garéja sareng ngabantosan urang terang yén urang mangrupikeun putra-putra Allah (1. Korinta 12,13; Urang Romawi 8,14-hiji).

Urang kudu nyembah ka Allah "dina Roh Allah," ngarahkeun pikiran jeung niat urang kana naon Roh wills (Filipina). 3,3; 2. urang Korinta 3,6; Urang Romawi 7,6; 8,4-5). Urang narékahan pikeun ngalakukeun naon manéhna hayang (Galatia 6,8). Nalika urang dipandu ku Roh, anjeunna masihan urang hirup sareng katengtreman (Rum 8,6). Anjeunna masihan urang aksés ka Bapa (Epesus 2,18). Anjeunna nangtung ku urang dina kalemahan urang, anjeunna "ngawakilan" urang, nyaeta, anjeunna intercedes pikeun urang jeung Rama (Rum. 8,26-hiji).

Anjeunna ogé masihan hadiah spiritual, anu cocog pikeun posisi kapamimpinan di gareja (Epesus 4,11), ka sababaraha kantor (Rum 12,6-8), sareng sababaraha bakat pikeun tugas anu luar biasa (1. Korinta 12,4-11). Teu aya anu ngagaduhan sagala kado dina waktos anu sami, sareng henteu aya kado anu dipasihkeun ka sadayana tanpa pandang bulu (vv. 28-30). Sadaya hadiah, boh spiritual atanapi "alami," kedah dianggo pikeun kasaéan umum sareng pikeun ngalayanan sadayana Garéja (1. Korinta 12,7; 14,12). Unggal hadiah penting (1. Korinta 12,22-hiji).

Urang masih ngan boga "buah munggaran" tina Roh, hiji ikrar kahiji anu janji urang leuwih dina mangsa nu bakal datang (Rum. 8,23; 2. urang Korinta 1,22; 5,5; Urang Epesus 1,13-hiji).

Roh Suci mangrupikeun Gusti anu damel dina kahirupan urang. Sagala anu didamel ku Gusti dilakukeun ku Roh. Éta pisan sababna naha Paul exhorts urang, "Lamun urang leumpang dina Roh, hayu urang ogé leumpang dina Roh ... ulah grieve Roh Suci ... ulah quench Roh " (Galatia). 5,25; Urang Epesus 4,30; 1 Ka. 5,19). Ku kituna hayu urang ngadéngékeun taliti naon roh ngomong. Nalika anjeunna nyarios, Gusti nyarios.

Michael Morrison


pdfRoh Suci