Alkitab téh bopati

651 AlkitabBuku, serat sareng apocrypha

Kecap Alkitab asalna tina basa Yunani jeung hartina buku (biblia). The "Book of Books" dibagi kana Old jeung New Testaments. Édisi évangelis diwangun ku 39 tulisan dina Perjanjian Lama sareng 27 tulisan dina Perjanjian Anyar ogé 11 tulisan ahir Perjanjian Lama - anu disebut Apocrypha.

Buku masing-masing béda pisan karakterna, éta bénten-bénten wengkuan ogé dina fokus eusi sareng répréséntasi gaya. Sababaraha fungsi langkung salaku buku sejarah, sababaraha salaku buku téks, salaku tulisan puitis sareng kenabian, salaku kode hukum atanapi salaku surat.

Eusi Perjanjian Old

paeh Buku hukum mangrupikeun lima buku Musa sareng nyarioskeun carita urang Israél ti mimiti mula dugi ka dibébaskeunna tina perbudakan di Mesir. Buku-buku sanés Perjanjian Old perkawis penaklukan urang Israil di Kanaan, karajaan Israél sareng Yuda, pengasingan urang Israil sareng akhirna aranjeunna balik ti pengasingan di Babul. Lagu, lirik sareng paribasa tiasa dipendakan dina OT ogé buku para nabi.

paeh Buku Sejarah bakti diri kana sajarah Israél ti lebet kana bumi anu dijangjikeun dugi ka diasingkeun ka balik ti pengasingan Babul.

paeh Buku téks sareng buku puisi nepikeun hikmah, kanyaho sareng pangalaman anu parantos ditulis dina motto ringkes sareng cariosan atanapi bahkan dina kualitas liris.

Dina éta Buku nabi éta ngeunaan kajadian sareng prosés waktos éta, dimana nabi-nabi ngadamel tindakan Gusti dikenal sareng ngingetan aranjeunna ngeunaan cara hirup sareng kahirupan pikeun jalma-jalma. Pesen-pesen ieu, anu diciptakeun ngalangkungan visi sareng ilham ilahiah, ditulis ku para nabi nyalira atanapi muridna sahingga dirékam pikeun katurunan.

Tinjauan eusi Perjanjian Old

Buku-buku hukumna, lima buku Musa:

 • 1. Kitab Musa (Kajadian)
 • 2. Kitab Musa (Budalan)
 • 3. Kitab Musa (Imamat)
 • 4. Kitab Musa (Bilangan)
 • 5. Kitab Musa (Deuteronomy)

 

Buku sajarah:

 • Buku Yosua
 • Kitab Hakim
 • Buku Rut
 • das 1. Kitab Samuel
 • das 2. Kitab Samuel
 • das 1. Kitab raja-raja
 • das 2. Kitab raja-raja
 • Buku Babad (1. jeung 2. Garis waktu)
 • Buku Ezra
 • Buku Néhémia
 • Buku Éster

 

Buku téks sareng buku puisi:

 • Kitab Ayub
 • Mazmur
 • Paribasa Suleman
 • Da'wah Suleman
 • Lagu Suleman

 

Buku-buku sunnat:

 • Yesaya
 • Yermia
 • Pileuleuyan
 • Ezekiel (Yehezkiel)
 • Daniel
 • Hosea
 • Joel
 • Amos
 • Obaja
 • Yunus
 • Micha
 • Nahum
 • Habakkuk
 • Zefaniah
 • Haggai
 • Zakaria
 • Malachi

Eusi Perjanjian Anyar

Perjanjian Anyar ngajelaskeun naon artos kahirupan sareng maotna Yesus pikeun dunya.

paeh Buku Sejarah sareng opat Injil sareng Kisah Para Rasul nyarioskeun ngeunaan Yesus Kristus, pelayananna, pupusna sareng kabangkitan. Buku Rasul ngeunaan panyebaran agama Kristen di Kakaisaran Romawi sareng ngeunaan komunitas Kristen anu munggaran.

paeh Singkat meureun dituliskeun ka komunitas Kristen ku rupa-rupa rasul. Kumpulan pangageungna nyaéta tilu belas hurup rasul Paulus.

dina Revelating tina Johannes éta ngeunaan Apocalypse, representasi sunnat di akhir dunya, digabungkeun sareng harepan langit anyar sareng bumi anyar.

 

Tinjauan eusi Perjanjian Anyar

Buku Sejarah

 • Injil

Mateus

Markus

Lukas

Johannes

 • Kalakuan Rasul

 

Singkat

 • Surat Paulus ka urang Roma
 • der 1. jeung 2. Surat ti Paulus ka urang Korinta
 • Surat Paulus ka urang Galatia
 • Surat Paulus ka urang Epesus
 • Surat Paulus ka urang Pilipi
 • Surat Paulus pikeun urang Kolosa
 • der 1. Surat ti Paulus ka urang Tesalonika
 • der 2. Surat ti Paulus ka urang Tesalonika
 • der 1. jeung 2. Surat ti Paulus ka Timoteus sareng ka Titus (surat pastoral)
 • Surat Paulus ka Filemon
 • der 1. Surat ti Peter
 • der 2. Surat ti Peter
 • der 1. Surat ti Johannes
 • der 2. jeung 3. Surat ti Johannes
 • Surat pikeun urang Ibrani
 • Surat ti James
 • Surat ti Yudas

 

Buku nabina

 • Wahyu Yohanes (Apocalypse)

Tulisan telat / apocrypha tina Perjanjian Old

Édisi Katolik sareng Protestan Alkitab béda dina Perjanjian Old. Versi Katolik ngandung sababaraha buku deui:

 • Judith
 • Tobit
 • 1. jeung 2. Kitab Maccabees
 • hikmah
 • Yesus Sirach
 • Baruch
 • Tambihan kana buku Éster
 • Tambihan kana buku Daniel
 • Do'a Menase

Garéja anu lami nyandak édisi Yunani, anu disebat Septuagint, salaku dadasar. Éta eusina langkung seueur buku tibatan édisi Ibrani tradisional ti Yérusalém.

Martin Luther, sabalikna, ngagunakeun édisi Ibrani pikeun tarjamahanana, anu ku kituna henteu ngandung buku-buku anu cocog tina Septuaginta. Anjeunna nambihan kitab suci kana tarjamahanana salaku "Apocrypha" (hartosna: disumputkeun, rusiah).


Sumber: Masarakat Alkitab Jerman http://www.die-bibel.de