Hubungan manusa sareng rahayatna

410 hubungan dewa sareng umat-NaDina masarakat suku kuno, nalika saurang lalaki hoyong ngadopsi anak, dina upacara anu sederhana anjeunna ngucapkeun kecap-kecap ieu: "Kuring bakal janten bapa pikeun anjeunna sareng anjeunna bakal janten putra abdi. "Salila upacara nikah, frase sarupa ieu diucapkeun: 'Anjeunna pamajikan kuring jeung kuring salakina'. Dina ayana saksi, hubungan aranjeunna diasupkeun kana ieu denounced sarta ku kecap ieu sacara resmi disahkeun.

Jiga dina kulawarga

Waktu Allah hayang nganyatakeun hubungan-Na jeung urang Israil jaman baheula, Mantenna sok ngagunakeun kecap nu sarupa kieu: "Kami teh bapa Israil, jeung Epraim teh putra cikal Kami" (Yeremia 3 Kor.1,9). Anjeunna ngagunakeun kecap anu ngajelaskeun hubungan - sapertos kolot sareng murangkalih. Allah ogé ngagunakeun perkawinan pikeun ngajelaskeun hubungan: "Anjeunna anu ngadamel anjeun salaki anjeun ... anjeunna nyauran anjeun ka dirina salaku awéwé" (Yesaya 5).4,5-6). "Kuring bakal ngajodokeun anjeun salamina" (Hosea 2,21).

Leuwih sering hubunganana diungkabkeun ku cara kieu: "Maneh bakal jadi umat Kami, jeung Kami bakal jadi Allah maraneh." Di Israil kuno, kecap "jalma" hartina aya hubungan anu kuat di antara maranéhna. Waktu Rut ngomong ka Naomi, ”Umat maneh teh umat Kami” (Rut 1,16), manéhna jangji baris asup kana hubungan anyar jeung langgeng. Anjeunna nyatakeun dimana anjeunna bakal milik ayeuna. Negeskeun dina Jaman Ragu Nalika Gusti nyarios, "Anjeun umat Kami," Anjeunna (sapertos Ruth) langkung ngantebkeun hubungan tibatan milik. "Kuring napel ka anjeun, anjeun kawas kulawarga pikeun kuring". Gusti nyebutkeun ieu sababaraha kali dina kitab nabi ti dina sakabéh tulisan saméméhna digabungkeun.

Naha ieu sering diulang kitu? Éta alatan kaseudeuran urang Israil henteu ngajantenkeun hubungan anu tiasa ditaroskeun. Urang Israil teu dipalire perjanjianna sareng Allah sareng nyembah déwa-déwi anu sanés. Kukituna, Gusti ngijinkeun suku-suku kalér anu bakal ditawan ku Asyur sareng jalma-jalma dicandak. Kaseueuran nabi-nabi Old Testament cicing saencan sateuacan naéngna bangsa Yéhuda sareng jalanna kana perbudakan ku bangsa Babil.

Jalma heran. Sadayana atos atosan? Naha Gusti parantos ngantunkeun urang? Para nabi ngulang deui kalayan yakin: Henteu, Gusti henteu ngantunkeun urang. Kami masih umat-Na sareng anjeunna tetep Gusti kami. Para nabi ngaramalkeun restorasi nasional: jalma-jalma bakal uih deui ka tanahna sareng, anu paling penting, balik deui ka Allah. Kahareup tense mindeng dipaké: "Maranéhanana bakal umat Kami sarta Kami bakal Allah maranéhna". Allah teu matak aranjeunna kaluar; anjeunna bakal mulangkeun hubungan. Anjeunna bakal ngalaksanakeun ieu sareng éta bakal langkung saé tibatan éta.

Pesen nabi nabi Yesaya

"Kuring geus ngagedekeun jeung miara barudak sarta aranjeunna geus makmur ngaliwatan kuring, tapi maranéhna geus ngancik bék maranéhanana dina kuring," nyebutkeun Allah ngaliwatan Yesaya. "Maranéhanana geus nolak ti PANGERAN, geus nolak Nu Mahasuci Israil, sarta geus nolak Mantenna" (Yesaya. 1,2 & 4; hirup anyar). Balukarna, jalma-jalma jadi tawanan. "Ku sabab eta umat Kami kudu indit, sabab maranéhna teu boga pamahaman." (Yesaya 5,13; hirup anyar).

Ieu seemed kawas hubungan geus réngsé. "Anjeun geus tuang kaluar jalma anjeun, kulawarga Yakub," urang maca dina Yesaya 2,6. Sanajan kitu, ieu teu jadi salawasna: "Ulah sieun, umat Kami anu Huni di Sion ... Pikeun aya ngan saeutik bari ditinggalkeun, sarta disfavor abdi bakal dina tungtungna" (10,24-25). "Israél, abdi moal hilap ka anjeun!"4,21). "Kanggo Gusti parantos ngalilipur umat-Na, sareng welas asih ka anu kasangsaraan." (Bil9,13).

Para nabi nyarioskeun ngeunaan pamulangan anu ageung: "Kanggo Gusti bakal welas asih ka Yakub, sareng milih Israil sakali deui, sareng nempatkeun aranjeunna di tanahna" (Gen.4,1). "Kuring rek ngomong ka kaler: Pasihan abdi!, jeung ka kidul: Ulah nahan! Bawa putra-putra abdi ti jauh, sareng putri-putri abdi ti tungtung bumi." (Bil3,6). "Umat Kami bakal cicing di padang rumput hejo anu tengtrem, di tempat-tempat anu aman, sareng di tempat anu sombong." (Im2,18). "Gusti Allah bakal mupus cimata tina unggal beungeut ... Dina waktu éta maranéhna bakal ngomong, 'Tuh Allah urang, nu urang ngarep-ngarep nulungan urang'" (2 Kor.5,8-9). Jeung Allah ngadawuh ka maranehna, "Anjeun teh umat Kami" (Deut1,16). "Anjeun teh umat Kami, anak-anak, anu henteu bohong." (Deut3,8).

Aya warta alus, lain ngan pikeun Israil, tapi pikeun unggal manusa: "Urang asing bakal ngagabung sareng aranjeunna sareng bakal ngahiji sareng kulawarga Yakub" (Gen.4,1). "Ulah urang muhrim, anu geus balik ka PANGERAN, ulah ngomong, 'Gusti bakal ngajauhkeun abdi ti umat-Na'" (Deut.6,3). "Gusti Nu Maha Kawasa bakal ngadamel tuangeun anu beunghar pikeun sadaya bangsa di gunung ieu." (2 Kor5,6). Aranjeunna bakal nyarios, "Ieu Gusti ... hayu urang girang sareng girang dina kasalametan-Na" (2 Kor.5,9).

Pesen tina nabi Yeremia

Yermia ngagabungkeun gambar kulawarga: "Kuring pikir: Kumaha abdi hoyong nahan anjeun saolah-olah anjeun putra abdi tur masihan anjeun nagara dear ieu ... Teu sangka anjeun lajeng bakal nelepon kuring "Dear Bapa" teu ninggalkeun kuring. Tapi urang Israil henteu satia ka Kami, sapertos awéwé henteu satia kusabab kakasihna, saur Yéhuwa." (Yeremia 3,19-20). "Maranéhanana henteu nedunan perjangjian Kami, sanajan Kami geus jadi juragan [salaki] maranéhna." (Im1,32). Dina awalna, Yérmia nganubuatkeun yén hubungan éta parantos réngsé, ”Maranéhanana sanés kagungan Yéhuwa! Maranehna hina ka Kami, timbalan PANGERAN, urang Israil jeung urang Yuda.”5,10-11). "Kami ngahukum Israil kusabab jinahna sareng ngabubarkeun anjeunna sareng masihan tagihan cerai."3,8). Nanging, ieu sanés panolakan permanén. "Naha Epraim sanés putra abdi anu dipikacinta sareng anak abdi anu dipikacinta? Pikeun euweuh urusan sabaraha sering kuring ngancam anjeunna, Kuring kudu inget anjeunna; Ku sabab kitu, haté kuring remuk, yén kuring kedah welas asih ka anjeunna, saur Yéhuwa." (Im1,20). "Sabaraha lami anjeun bakal sesat, putri murtad?" (Im1,22). Anjeunna jangji yén anjeunna bakal mulangkeun aranjeunna: "Kami bakal ngumpulkeun sésa-sésa domba-domba Kami ti unggal nagara anu ku Kami diusir." (2 Kor.3,3). "Waktosna bakal datang, saur Gusti, nalika kuring bakal ngabalikeun nasib umat Kami Israil sareng Yuda, saur Gusti" (30,3: 3). "Behold, Kami bakal mawa aranjeunna kaluar ti nagara kalér, sarta bakal ngumpulkeun aranjeunna ti tungtung bumi" (Lev.1,8). "Kami bakal ngahampura kalakuanana sareng moal nginget-nginget dosana." (Im1,34). "Israil jeung Yuda moal jadi randa, ditinggalkeun ku Allah maranéhna, PANGERAN Nu Maha Kawasa." (Deut.1,5). Anu paling penting, Allah bakal ngarobih aranjeunna supados aranjeunna satia: "Balik deui, anak-anak murtad, sareng Kami bakal nyageurkeun anjeun tina kalakuan henteu patuh" (3,22). "Kuring bakal masihan aranjeunna haté, yén aranjeunna bakal terang kuring, yén Kami Gusti." (2 Kor4,7).

"Kami bakal nempatkeun hukum Kami dina haténa sareng nyerat dina pikiranna." (Im1,33). "Kuring bakal masihan aranjeunna hiji pikiran jeung hiji kalakuan ... jeung kuring bakal nempatkeun sieun Kami dina haté maranéhna, yén maranéhna moal indit ti Kami" (Lev.2,39-40). Allah ngajangjikeun pembaharuan hubungan maranéhna, nu hartina nyieun hiji perjangjian anyar jeung maranéhna: "Maranéhanana bakal jadi umat Kami, jeung Kami bakal Allah maranéhna" (2 Kor.4,7; 30,22; 31,33; 32,38). "Kami bakal janten Allah sadaya kulawarga Israil, sareng aranjeunna bakal janten umat Kami." (Im1,1). "Kami bakal ngadamel perjangjian anyar sareng urang Israil sareng urang Yuda." (Im1,31). "Kami bakal ngadamel perjangjian anu langgeng sareng aranjeunna, yén kuring moal gagal pikeun ngalakukeun anu hadé." (Im2,40).

Yermia ningali yén bangsa-bangsa sanés ogé bakal janten bagian tina éta: "Ngalawan sadaya tatangga Kami anu jahat anu nyabak tanah pusaka anu ku Kami parantos dipasihkeun ka umat Kami Israil: beh, Kami bakal miceun aranjeunna tina tanahna, sareng urang Yuda bakal dicabut. diantara aranjeunna. …Jeung bakal jadi, lamun maranehna bakal diajar ti umat Kami sumpah demi ngaran kuring: Demi Gusti hirup! Jadi maraneh bakal hirup di tengah-tengah umat Kami.” (Gen2,14-hiji).

Nabi Ezekiel gaduh pesen anu sami

Nabi Yehezkiel ogé ngajelaskeun hubungan Allah jeung Israil sabagé hiji perkawinan, ”Sareng Kami ngaliwat ka anjeun, neuteup ka anjeun; Kuring nyebarkeun jubah kuring ka anjeun sareng nutupan taranjang anjeun. Sareng kuring sumpah ka anjeun sareng ngadamel perjangjian sareng anjeun, saur Pangéran Allah, yén anjeun kedah janten milik kuring. ”(Ezekiel 1 Kor.6,8). Dina analogi séjén, Allah ngajelaskeun dirina salaku angon: "Sakumaha angon milarian domba-dombana nalika aranjeunna nyimpang tina domba-dombana, kitu ogé Kami bakal milarian domba-domba Kami, sareng bakal nyalametkeun aranjeunna tina unggal tempat anu paburencay" (Lev.4,12-13). Numutkeun analogi ieu, anjeunna modifies kecap ngeunaan hubungan: "Anjeun bakal domba kuring, domba padang rumput hejo kuring, sarta kuring bakal Allah anjeun" (Lev.4,31). Anjeunna ngaramalkeun yén jalma-jalma bakal uih deui tina pangbuangan, sareng Gusti bakal ngarobih haténa: "Kuring bakal masihan aranjeunna haté anu béda, sareng masihan roh anu énggal ka aranjeunna, sareng kuring bakal nyabut jantung batu tina awakna, sareng masihan aranjeunna roh anu énggal. jantung daging, ku kituna leumpang aranjeunna dina parentah Kami sarta tetep katetepan kuring jeung ngalakukeun eta. Jeung maranehna bakal jadi umat Kami, jeung Kami bakal Allah maranéhanana” (11,19-20). Hubungan éta ogé dijelaskeun salaku perjangjian: "Tapi kuring bakal émut kana perjangjian anu ku Kami didamel sareng anjeun nalika anjeun ngora, sareng kuring bakal ngadegkeun perjangjian anu langgeng sareng anjeun" (1 Kor.6,60). Anjeunna ogé bakal cicing di antara aranjeunna: "Kuring bakal cicing di antara aranjeunna sareng bakal janten Allahna, sareng aranjeunna bakal janten umat Kami" (Lev.7,27). "Di dieu Kami bakal cicing di antara urang Israil salamina. Sareng urang Israil moal deui najiskeun nami abdi anu suci." (Bil3,7).

Pesen tina nabi-nabi alit

Nabi Hosea ogé ngajelaskeun putusna hubungan éta: "Maranéh téh lain umat Kami, jadi Kami ogé henteu hayang jadi milik anjeun" (Hosea 1,9). Gantina kecap-kecap anu biasa pikeun nikah, anjeunna nganggo kecap-kecap pikeun cerai: "Anjeunna sanés pamajikan kuring sareng kuring sanés salakina!" (2,4). Tapi sakumaha anu kajantenan sareng Yesaya sareng Yermia, ieu kaleuleuwihan. Hosea gancang nambahan yén hubungan éta teu réngsé: "Lajeng, nyebutkeun Gusti, anjeun bakal nelepon kuring 'salaki kuring' ... Kuring bakal betrothed ka anjeun salawasna tur salawasna" (2,18 jeung 21). "Kami bakal welas asih ka Lo-Ruhama [nu teu dipikacinta], sareng kuring bakal nyarios ka Lo-Ammi [sanés umat kuring], 'Anjeun umat kuring,' sareng aranjeunna bakal nyarios, 'Anjeun Gusti Allah.'" (2,25). “Kami baris nyageurkeun deui kamurtadanana; Abdi bogoh ka manehna; sabab amarah Kami bakal nyingkir ti aranjeunna." (1 Kor4,5).

Nabi Yoél manggih kecap nu sarua, ”Mangga PANGERAN bakal timburu ka tanah-Na, jeung ngabela umat-Na.” (Joel 2,18). "Umat Kami moal isin deui" (2,26). Nabi Amos ogé nulis, ”Umat Kami Israil ku Kami rek dipulangkeun” (Am 9,14).

"Mantenna bakal welas asih ka urang deui," nyerat nabi Mika. "Anjeun bakal satia ka Yakub sareng nunjukkeun welas asih ka Ibrahim, sakumaha anu anjeun sumpah ka karuhun urang baheula." (Mic 7,19-20). Nabi Jakaria méré kasimpulan nu hadé, ”Sing bungah jeung bungah, eh putri Sion! Pikeun behold, Kami datang jeung bakal Huni jeung anjeun, nyebutkeun Gusti "(Jakaria 2,14). "Lah, Kami bakal nebus umat Kami ti nagara wetan jeung ti nagara kulon, sarta Kami bakal mawa aranjeunna ka imah pikeun Huni di Yerusalem. Sareng aranjeunna bakal janten umat Kami, sareng kuring bakal janten Allahna dina kasatiaan sareng kabeneran" (8,7-hiji).

Dina buku panungtungan Perjanjian Old, nabi Malachi nyerat: "Maranéhanana bakal milik Kami, nyebutkeun Gusti sarwa, dina poé Kami bakal nyieun, sarta Kami bakal boga karunya ka maranehna sakumaha lalaki karunya ka putrana. dilayanan" (Mal 3,17).

ku Michael Morrison


pdfHubungan manusa sareng rahayatna