Realitas comforting Allah

764 realitas panglipur allahNaon anu tiasa langkung ngahibur anjeun tibatan terang kanyataan asih Allah? Warta anu saé nyaéta anjeun tiasa ngalaman cinta éta! Sanajan dosa anjeun, paduli kaliwat anjeun, euweuh urusan naon geus dipigawé atawa saha anjeun. Jerona pangbakti Allah ka Sadérék ditembongkeun dina kekecapan rasul Paulus, ”Tapi Allah némbongkeun kanyaah-Na ka urang, nya éta, nalika urang can dosa, Kristus pupus pikeun urang.” (Rum. 5,8).
Hasil dahsyat tina dosa nyaéta ngajauhan ti Allah. Dosa ngaruksak jeung ngancurkeun hubungan, lain ngan antara jalma jeung Allah tapi ogé jeung unggal lianna. Yésus maréntahkeun urang pikeun nyaah ka manéhna jeung ka sasama urang: “Parentah anyar Kami ku Kami dipaparinkeun ka maraneh, nya eta kudu silih pikanyaah sakumaha Kami mikaasih ka maraneh, supaya maraneh oge silih pikanyaah” (Yohanes 1).3,34). Urang manusa teu bisa nurut kana parentah ieu sorangan. Egois ngadasarkeun dosa sareng nyababkeun urang ningali hubungan, naha sareng Allah atanapi jalma-jalma di sabudeureun urang, salaku hal anu remeh dibandingkeun sareng diri urang sareng kahayang pribadi urang.

Tapi, kanyaah Allah ka jalma-jalma ngaliwat kaegois sareng kateusatiaan urang. Ngaliwatan kurnia-Na, anu mangrupa kurnia-Na ka urang, urang bisa ditebus tina dosa jeung hasil pamungkas na - maot. Rencana kasalametan Allah, rekonsiliasi sareng Anjeunna, kacida welas asihna sareng teu pantes dugi ka teu aya kado anu langkung ageung.

Allah nyauran urang ngaliwatan Yesus Kristus. Anjeunna dianggo dina haté urang pikeun nembongkeun dirina ka urang, pikeun ngayakinkeun urang tina kaayaan dosa urang, sarta sangkan urang ngabales anjeunna dina iman. Urang tiasa nampi naon anu anjeunna tawarkeun - panebusan terang anjeunna sareng hirup cinta-Na salaku budakna sorangan. Urang bisa milih pikeun asup kana éta kahirupan nu pangluhurna: "Sabab di dinya teh wangsit kabeneran Allah, nya eta tina iman kana iman; sakumaha anu kaunggel dina Kitab Suci, "Nu adil bakal hirup ku iman." (Rum 1,17).

Dina asih jeung iman-Na urang narékahan steadfastly nuju éta poé kamulyaan tina jadian, nalika awak sia sia bakal robah jadi badan spiritual abadi: "A awak alam anu sown, sarta awak spiritual diangkat. Upami aya badan alami, maka aya ogé badan rohani" (1. Korinta 15,44).

Urang bisa milih pikeun nolak tawaran Allah pikeun neruskeun hirup urang sorangan, cara urang sorangan, pikeun ngudag pursuits timer dipuseurkeun jeung pleasures urang sorangan nu tungtungna bakal maot. Allah mikanyaah jalma-jalma nu diciptakeun-Na, ”Ku sabab kitu, PANGERAN henteu telat ngalaksanakeun jangji-Na, sakumaha anu dipikirkeun ku sababaraha urang. Naon anu aranjeunna pikirkeun salaku procrastination saleresna mangrupikeun ekspresi kasabaran-Na sareng anjeun. Kusabab anjeunna teu hoyong saha leungit; anjeunna langkung milih sadayana balik deui ka anjeunna" (2. Peter 3,9). Rekonsiliasi sareng Gusti mangrupikeun hiji-hijina harepan anu leres pikeun sadaya umat manusa.

Nalika urang nampi tawaran Gusti, nalika urang tobat tina dosa sareng tobat sareng iman ka Rama sawarga urang sareng nampi Putra-Na salaku Jurusalamet urang, Gusti ngabenerkeun urang ku getih Yesus, ku pupusna Yesus di tempat urang, sareng nyucikeun urang ku jalan-Na. sumanget. Ngaliwatan asih Allah di Yesus Kristus urang dilahirkeun deui - ti luhur, dilambangkan ku baptisan. Kahirupan urang lajeng henteu deui dumasar kana kahayang egoistic urang baheula jeung drive, tapi dina gambar Kristus jeung will berehan Allah. Abadi, hirup langgeng di kulawarga Allah lajeng bakal jadi warisan incorruptible urang, nu urang bakal nampa dina datangna Redeemer urang. Kuring nanya deui, naon nu bisa leuwih comforting ti ngalaman realitas cinta Allah? Naon anu anjeun ngantosan?

ku Joseph Tkach