Konversi, tobat sareng tobat

Tobat hartosna: ngarobah jauh tina dosa, balik ka Gusti!

Konversi, tobat, tobat (ogé ditarjamahkeun salaku "tobat") ka Gusti anu maha suci mangrupikeun parobihan parobihan, dibawa ku Roh Suci sareng dumasar kana Firman Gusti. Tobat ngalibatkeun sadar kana dosa sorangan sareng ngiringan kahirupan anyar anu disucikeun ku iman ka Yesus Kristus. Tobat nyaéta tobat sareng tobat.


  Tarjamahan Alkitab "Luther 2017"

 

"Sareng Samuel nyarios ka sakumna kulawarga Israél, Upami anjeun badé nyaah ka PANGERAN ku saluruh haté, jauhkeun déwa-déwi anu anéh sareng dahan-dahan sampeu, sareng balikeun haté anjeun ka Pangéran, sareng ngan ukur ngawula ka anjeunna, sareng anjeunna bakal nganteurkeun anjeun ti dinya Tangan urang Pelisti » (1 Samuel 7,3).


«Kuring mupus kajahatan anjeun sapertos awan sareng dosa-dosa anjeun sapertos halimun. Bélok ka kuring sabab kuring bakal nganteurkeun anjeun! " (Yesaya 44.22).


«Balikkeun ka Kami sareng anjeun bakal disalametkeun, tungtung dunya; sabab abdi Gusti sareng teu aya anu sanés " (Yesaya 45.22).


«Milari Gusti bari anjeunna tiasa kapendak; nelepon anjeunna salami anjeunna caket » (Yesaya 55.6).


«Balik, anjeun barudak murtad, sareng kuring bakal nyageurkeun anjeun tina hal anu henteu patuh. Tingali, kami datang ka anjeun; sabab anjeun PANGERAN Allah urang » (Yeremia 3,22).


«Kuring hoyong masihan aranjeunna haté ambéh aranjeunna kedah terang kuring yén kuring téh Gusti. Sareng aranjeunna bakal janten umat kuring, sareng kuring bakal janten Allahna; sabab aranjeunna bakal ngadangu ka kuring ku sakabeh haté » (Yeremia 24,7).


«Kuring pasti ngadangu Epraim ngangluh: Anjeun parantos nyiksa kuring sareng kuring dididik sapertos banténg ngora anu henteu acan dijinak. Upami anjeun ngarobih kuring, kuring bakal ngarobah; sabab anjeun, Gusti, nyaéta Allah abdi! Saatos kuring dirobih, kuring tobat, sareng nalika kuring ngartos, kuring pencét dada. Kuring parantos isin sareng nangtung beureum ku éra; pikeun kuring nanggung éra nonoman kuring Naha Éfraim anak kuring anu dipikacinta sareng anak kuring anu dipikacinta? Kusabab sakumaha sering kuring ngancam anjeunna, kuring kedah émut ka anjeunna; éta sababna haté kuring peurih, yén kuring kedah welas ka anjeunna, saur Gusti » (Yeremia 31,18: 20).


«Émut, Gusti, kumaha kami; tingali sareng tingali aib urang! " (Tangisan 5,21).


«Sareng pangandika PANGERAN sumping ka kuring, upami jalma-jalma jahat dirobah tina sagala dosa-dosa anu parantos dilakukeun, sareng ngajaga sagala hukum-hukum kuring sareng ngalakukeun kaadilan sareng kaadilan, maka aranjeunna bakal hirup sareng henteu maot. Sadaya kalepatanana anu parantos dilakukeun henteu kedah émut, tapi anjeunna kedah tetep hirup demi kaadilan anu parantos dilakukeun. Naha anjeun pikir yén kuring ngaraosan pupusna jalma-jalma jahat, saur Pangéran Allah, sareng sanés anjeunna kedah ngalih ti jalanna sareng tetep hirup? " (Yehezkiel 18,1: 21 sareng 23).


"Ku sabab kitu Kami bakal nangtoskeun anjeun, anjeun ti kulawarga Israil, masing-masing numutkeun jalanna, saur PANGERAN Allah. Tarobat sareng jauhkeun tina sagala kalepatanana, supados anjeun henteu kalebet kana kalepatan kusabab éta. Buang jauh tina diri anjeun sadaya pelanggaran anjeun anu parantos anjeun laksanakeun, sareng jantenkeun diri anjeun manah anyar sareng sumanget anyar. Kusabab naha anjeun hoyong maot, anjeun kulawarga Israél? Kusabab kuring teu resep ka pupusna saha anu kedah maot, saur Gusti Allah. Kituna ngarobih sareng hirup sapertos kieu » (Ezekiel 18,30: 32).


"Kocapkeun ka aranjeunna, Sakumaha kuring hirup, saur Pangéran Allah, kuring teu resep kana maotna jalma-jalma jahat, tapi yén jalma-jalma jahat ngaléngkah tina jalanna sareng hirup. Janten ayeuna tos tina jalan jahat anjeun. Naha anjeun hoyong maot, anjeun ti kulawarga Israél? " (Ezekiel 33,11).


«Anjeun bakal balik sareng Gusti Allah anjeun. Cekel pageuh cinta sareng kaadilan sareng salawasna miharep ka Gusti Allah anjeun! " (Hosea 12,7).


"Tapi sanaos ayeuna, saurna Gusti, wangsul ka kuring ku salira haté ku puasa, ku nangis, ku kasieun!" (Joel 2,12).


"Tapi saur aranjeunna: Kieu dawuhan PANGERAN Nu Maha Kawasa: Balikkeun ka Kami, saur PANGERAN Nu Maha Kawasa, sareng kuring bakal uih deui ka anjeun, saur PANGERAN Nu Maha Kawasa" (Zakharia 1,3).


John the Baptist
«Dina waktos éta Yohanes Baptis sumping sareng ngawartakeun di gurun Yudea, saurna," tobat, sabab Karajaan Sawarga parantos caket! Pikeun ieu anu ku nabi Isa nyarios sareng nyarios (Yesaya 40,3): Aya sora da'wah di padang gurun: Nyiapkeun jalan pikeun Gusti sareng jalan-jalan na! Tapi anjeunna, Johannes, nganggo pakean anu didamel tina bulu onta sareng sabuk kulit dina cangkéngna; tapi kadaharanna belalang sareng madu liar. Teras Yerusalem sareng sadaya Yudea sareng sadaya nagara anu aya di sisi Yordan angkat ka anjeunna sareng dibaptis ku anjeunna di Yordan, ngaku dosa-dosana. Nalika anjeunna ningali seueur urang Parisi sareng Saduki datang kana baptisanana, anjeunna nyarios ka aranjeunna, "Anjeun ngababakan oray, saha anu pastikeun anjeun bakal kabur tina murka anu bakal datang? Tingali, bawa buah tobat anu séhat! Ngan tong nyangka yén anjeun bisa ngomong ka diri sorangan: Kami gaduh Ibrahim pikeun Rama kami. Pikeun Kami nyebatkeun ka anjeun, Gusti sanggup ngahudangkeun murangkalih pikeun Ibrahim tina batu-batu ieu. Kampakna parantos diteundeun kana akar tatangkalan. Ku sabab éta: unggal tangkal anu henteu ngahasilkeun buah anu saé ditebang teras dialungkeun kana seuneu. Kuring ngabaptis anjeun ku cai dina tobat; tapi anjeunna anu sumping saatos kuring langkung kuat tibatan kuring, sareng kuring henteu pantes nganggo sapatu na; anjeunna bakal ngabaptis anjeun sareng Roh Suci sareng seuneu. Anjeunna ngagaduhan sendok dina panangan na sareng bakal misahkeun gandum tina gandum sareng ngumpulkeun gandum na di lumbung; tapi anjeunna bakal ngabakar sampeu ku seuneu anu teu bisa dipareuman " (Mateus 3,1: 12).


"Isa nyarios: Saéstuna kuring nyarios ka anjeun, upami anjeun henteu tobat sareng janten siga murangkalih, anjeun moal lebet ka Karajaan Sawarga" (Mateus 18,3).


"Janten Yohanes aya di padang gurun, ngabaptis sareng ngahutbah baptisan pancegahan pikeun pangampunan dosa" (Markus 1,4).


«Tapi saatos Yohanes dikantunkeun, Yesus sumping ka Galilea sareng ngahutbah Injil Allah sareng nyarios," Waktosna parantos waktuna, sareng Karajaan Allah parantos caket. Tobat sareng percanten ka Injil! " (Tandaan 1,14-15).


"Anjeunna bakal ngarobih seueur urang Israil kana Pangéran Allahna" (Lukas 1,16).


"Kuring henteu sumping pikeun nyauran jalma-jalma anu séhat, tapi jalma-jalma berdosa pikeun tobat" (Lukas 5,32).


"Kuring béjakeun ka anjeun, ogé bakal aya deui kabagjaan di sawarga kusabab jalma dosa anu tobat ti batan salapan puluh salapan jalma saleh anu henteu kedah tobat" (Lukas 15,7).


"Janten, kuring béjakeun ka anjeun, aya kabagjaan sateuacan malaikat Allah sabab jalma dosa anu tobat" (Lukas 15,10).


Ngeunaan putra musibat
«Saur Yesus, Hiji lalaki kagungan dua putra. Sareng anu anom ti aranjeunna nyarios ka ramana, Pasihan abdi, bapak, warisan anu kagungan abdi. Sareng anjeunna ngabagi habakkuk sareng harta diantarana. Sareng teu lami saatosna putra anu langkung ngora ngempelkeun sadayana sareng ngalih ka nagara anu jauh; sareng di dinya anjeunna nyandak warisanana ngalangkungan ku prassen. Tapi nalika anjeunna parantos nyéépkeun sagala hal, aya kalaparan anu hébat datang ka nagara éta sareng anjeunna mimiti kalaparan sareng angkat sareng nempel ka warga nagara éta; anjeunna ngutus anjeunna ka kebon na pikeun ngangon babi. Sareng anjeunna hoyong ngeusian beuteungna ku polong anu didahar babi; sareng teu aya anu masihan aranjeunna ka anjeunna. Teras anjeunna angkat nyalira teras nyarios, "Sabaraha dinten damel bapak abdi, anu ngagaduhan seueur roti, sareng kuring maot di dieu kalaparan!" Abdi badé angkat sareng angkat ka bapak kuring teras nyarios ka anjeunna, Bapa, kuring parantos dosa ka surga sareng anjeun. Abdi henteu pantes deui disebut putra anjeun; Jantenkeun kuring sami sareng salah sahiji kuli sadinten anjeun! Sareng anjeunna gugah sareng sumping ka ramana. Tapi nalika anjeunna masih jauh, bapakna ningali anjeunna sareng ngais, anjeunna lumpat sareng murag kana beuheungna sareng dicium. Sareng putra nyarios ka anjeunna, Bapa, kuring parantos dosa ka surga sareng payuneun anjeun; Abdi henteu pantes deui disebut putra anjeun. Tapi ramana nyarios ka batur-baturna: Bawa baju pangsaéna gancang sareng pasang kana anjeunna, pasang cingir dina pananganna sareng sapatu dina sampéanna, sareng bawa anak sapi anu digemuk teras dipeuncit; hayu urang tuang sareng bagja! Pikeun putra abdi ieu parantos maot sareng hirup deui; anjeunna ical sareng parantos kapendak. Sareng aranjeunna mimiti senang. Tapi putra anu langkung sepuh éta di sawah. Sareng nalika anjeunna caket di bumi, anjeunna nguping nyanyi sareng jogét teras nyauran salah sahiji hamba ka anjeunna teras naroskeun naon éta. Tapi saur anjeunna, "Lanceuk anjeun parantos sumping, sareng bapak anjeun meuncit anak sapi anu digemuk kusabab anjeunna cageur deui. Anjeunna ambek sareng henteu hoyong lebet. Teras ramana angkat sareng naroskeun ka anjeunna. Tapi anjeunna ngawaler sareng nyarios ka bapakna, Lah, kuring parantos ngaladénan anjeun mangtaun-taun sareng henteu pernah ngalanggar paréntah anjeun, sareng anjeun henteu kantos masihan kuring domba pikeun senang sareng réréncangan abdi. 30 Tapi ayeuna, waktu putra anjeun ieu sumping, anu ngorbankeun habakkuk sareng harta banda ku pelacur, anjeun meuncit anak sapi anu digemuk pikeun anjeunna. Tapi saur anjeunna ka anjeunna, Anaking, anjeun salawasna sareng kuring, sareng sagala rupa anu milik kuring milik anjeun. Tapi anjeun kedah bageur sareng bageur; sabab adi anjeun ieu maot sareng parantos dihirupkeun deui, anjeunna leungit sareng parantos kapendak deui » (Lukas 15,11-32).


Urang Parisi sareng petugas pajeg
"Tapi anjeunna nyarioskeun perumpamaan ieu ka sababaraha anu yakin yén aranjeunna alim sareng adil, sareng nganggap hina ka anu sanésna: Dua jalma angkat ka Bait Allah pikeun neneda, hiji urang Parisi, hiji deui pungut pajak. Urang Parisi nangtung sareng ngadoa ka dirina sapertos kieu: Kuring hatur nuhun, Gusti, yén kuring henteu sapertos jalma sanés, garong, jalma-jalma zinah, zinah, atanapi bahkan sapertos petugas pajak ieu. Kuring puasa dua kali saminggu sareng nyapuluh sadayana anu kuring candak. Pungut pajeg kitu, nangtung jauh sareng henteu hoyong angkat panonna ka surga, tapi nyabak dada sareng nyarios: Gusti, karunya ka abdi salaku jalma dosa! Kuring béjakeun ka anjeun, ieu turun ka imahna anu ditetepkeun, sanés anu éta. Pikeun sing saha anu ngagungkeun dirina sorangan bakal direndahkeun; sareng saha waé anu ngahinakeun dirina bakal kaluhur » (Lukas 18,9-14).


Zacchaeus
«Sareng anjeunna angkat ka Yeriho sareng ngalangkungan. Sareng, aya hiji jelema anu namina Zakaus, anu kapala pamungut pajeg sareng beunghar. Sareng anjeunna hoyong ningali Yesus saha anjeunna, sareng henteu tiasa kusabab balaréa; sabab anjeunna jangkung leutik. Sareng anjeunna lumpat payun sareng naék tangkal sycamore ningali anjeunna; sabab éta di mana anjeunna kedah ngaliwat. Sareng nalika Yesus sumping ka tempat éta, anjeunna ningali ka luhur sareng nyarios ka anjeunna, Zacchaeus, turun gancang; sabab kuring kedah liren di bumi anjeun dinten ayeuna. Sareng anjeunna buru-buru turun sareng nampi anjeunna kalayan kabagjaan. Nalika aranjeunna ningali ieu, aranjeunna sadayana grumled sareng nyarios, "Anjeunna parantos balik ka jalma dosa." Tapi Zacchaeus sumping sareng nyarios ka Gusti, "Gusti, abdi masihan satengah tina artos ka anu miskin, sareng upami kuring nipu batur, kuring masangkeun deui opat kali." Tapi Yesus nyarios ka anjeunna, Dinten ayeuna kasalametan parantos sumping ka bumi ieu, sabab anjeunna oge putra Ibrahim. Pikeun Putra Manusa sumping pikeun milarian sareng nyalametkeun naon anu leungit » (Lukas 19,1-10).


«Saur anjeunna ka aranjeunna, Éta anu ditulis yén Kristus bakal sangsara sareng gugah tina maot dina dinten katilu; sareng yén tobat diwartakeun dina nami-Na pikeun pangampunan dosa diantara sadaya jalma " (Lukas 24,46-47).


"Pétrus nyarios ka aranjeunna, tobat sareng masing-masing dibaptis nganggo nami Yesus Kristus pikeun pangampunan dosa-dosa anjeun, sareng anjeun bakal nampi kurnia Roh Suci" (Kisah 2,38).


"Leres pisan yén Allah henteu ningali waktos jahiliyah; tapi ayeuna anjeunna paréntah ka jalma yén sadayana tobat sagala tungtung » (Kisah 17,30).


«Atanapi anjeun nganggap hina kabeungharan kahadéan, kasabaran sareng kasabaranana? Naha anjeun henteu terang yén kahadéan Gusti ngajantenkeun anjeun tobat? " (Roma 2,4).


"Iman asalna tina da'wah, tapi da'wah ku pangandika Kristus" (Roma 10,17).


"Sareng ulah disaruakeun diri sareng dunya ieu, tapi robih diri anjeun ku cara nganyarkeun deui pikiran anjeun sahingga anjeun tiasa nalungtik naon kahoyong Gusti, nyaéta anu saé sareng pikaresepeun sareng sampurna" (Roma 12,2).


«Janten kuring bagja ayeuna, sanés anjeun atos duka, tapi anjeun duka pikeun tobat. Kusabab anjeun duka numutkeun kahoyong Gusti, sahingga anjeun henteu ngalaman cilaka ti kami » (2 Korinta 7,9).


"Kanggo aranjeunna nyalira ngumumkeun perkawis kami naon jalanna anu kami mendakan sareng anjeun sareng kumaha anjeun parantos ngarobih ka Gusti, jauh tina berhala, pikeun ngawula ka Gusti anu hirup sareng sajati" (1 Tesalonika 1,9).


«Kanggo anjeun sapertos domba anu sesat; tapi anjeun ayeuna parantos ngancik deui ka Angon sareng Uskup jiwa anjeun » (1 Peter 2,25).


"Tapi upami urang ngaku dosa urang, anjeunna satia sareng séhat, sahingga anjeunna ngahampura dosa-dosa urang sareng ngabersihkeun urang tina sagala ketidakadilan" (1 Yohanes 1,9).