Yesus: Roti Kahirupan

yesus dina roti kahirupanLamun néangan kecap roti dina Kitab Suci, anjeun bakal manggihan eta dina 269 ayat. Éta henteu heran sabab roti mangrupikeun bahan utama dina tuangeun sapopoé di Laut Tengah sareng diet poko pikeun jalma biasa. Biji-bijian nyayogikeun sabagéan ageung protéin sareng karbohidrat pikeun manusa salami abad bahkan millennia. Yesus nganggo roti sacara simbolis salaku anu masihan kahirupan sareng nyarios: "Kami roti anu hirup anu sumping ti sawarga. Anu ngadahar roti ieu bakal hirup salawasna. Sareng roti anu ku Kami bakal dipasihkeun nyaéta daging Kami - pikeun kahirupan dunya » (Yohanes 6,51).

Yesus nyarios ka balaréa anu parantos milari nyumput lima roti gandum sareng dua lauk dina sababaraha dinten sateuacanna. Jalma-jalma ieu ngiringan anjeunna sareng ngaharepkeun anjeunna bakal masihan aranjeunna deui dahareun. Roti anu diciptakeun sacara Yesus ka jalma-jalma dina sadinten sateuacan kapasihan aranjeunna pikeun sababaraha jam, tapi saatosna éta lapar deui. Yesus ngingetkeun ka manna, sumber pangan khusus anu sanés ngan ukur ngajaga karuhunna. Anjeunna ngagunakeun rasa lapar fisik pikeun ngajarkeun aranjeunna pelajaran spiritual:
"Kuring teh roti kahirupan. Karuhun maraneh ngadahar manna di gurun keusik nepi ka maot. Ieu roti anu asalna ti sawarga, supaya sing saha anu ngadahar eta ulah paeh.” (Yohanes 6,48-hiji).

Yesus mangrupikeun roti kahirupan, roti hirup sareng anjeunna ngabandingkeun nyalira kana dahareun luar biasa urang Israil sareng roti anu ajaib anu aranjeunna parantos tuang nyalira. Saur Isa: Anjeun kedah milari Anjeunna, percanten ka Anjeunna, sareng nampi hirup anu langgeng ngalangkungan anjeunna tinimbang nuturkeun anjeunna, ngaharepkeun tuangeun sih.
Yesus ngahutbah di sinagoga di Kapernaum. Sababaraha di balaréa terang pisan ka Yusup sareng Maryam. Ieu hiji lalaki anu aranjeunna kenal, anu kolotna aranjeunna terang, anu ngaku gaduh pangaweruh pribadi sareng otoritas ti Allah. Maranéhna nyarandé ka Yésus, tuluy ngomong ka urang, “Naha éta téh lain Isa, Putra Yusup, anu bapa jeung indungna urang wawuh? Kumaha ayeuna anjeunna tiasa nyarios: Abdi sumping ti sawarga?" (Johannes 6,42-hiji).
Aranjeunna nyandak pernyataan Yesus sacara harfiah sareng henteu ngartos analogi spiritual anjeunna damel. The simbolisme roti sareng daging ieu henteu énggal. Sasatoan parantos dikorbankeun pikeun dosa manusa tina millénéna. Daging sato ieu digoréng sareng didahar.
Roti dipaké salaku kurban husus di Bait Allah. The showbreads, anu disimpen di sanctuary candi unggal minggu lajeng didahar ku imam, ngingetkeun aranjeunna yen Allah anu panyadia sarta sustainer maranéhanana sarta yén maranéhna hirup terus-terusan di payuneun-Na (3. Musa 24,5-hiji).

Maranehna ngadenge ti Yesus yen dahar daging-Na jeung nginum getih-Na teh konci pikeun hirup langgeng: «Verily, verily, kuring nyebutkeun ka anjeun, lamun anjeun teu dahar daging Putra Manusa jeung nginum getih-Na, anjeun teu boga hirup. di dinya anjeun. Anu ngadahar daging Kami jeung nginum getih Kami, tetep aya dina Kami, jeung Kami di jerona.” (Yohanes 6,53 jeung 56).

Nginum getih hususna ngaganggu pisan pikeun jalma anu parantos lami diajarkeun yén éta dosa. Makan daging Yesus sareng nginum getih na ogé sesah pikeun muridna ngangkep. Seueur anu jauh ti Yesus sareng parantos ngiringan nuturkeun anjeunna dina waktos ieu.
Waktu Yésus nanya ka 12 murid naha maranéhna ogé bakal ninggalkeun manéhna, Pétrus nanya kalawan wani, ”Gusti, abdi-abdi badé ka mana? Anjeun gaduh kecap hirup langgeng; Kami percaya jeung ngaku: Anjeun teh Nu Maha Suci ti Allah.” (Yohanes 6,68-69). Murid-murid-Na meureun sarua bingungna jeung nu séjénna, tapi maranéhna percaya ka Yésus jeung ngandelkeun kahirupanana. Meureun maranéhna émut kana kecap Yésus ngeunaan ngadahar daging-Na jeung nginum getih-Na waktu maranéhna ngumpul dina jamuan panungtungan pikeun ngadahar domba Paska, ”Sanggeus dahar, Yésus nyokot roti, muji sukur, meulah-milu, tuluy ngabaturan. eta ka murid-murid sarta ngadawuh, Candak, dahar; ieu awak abdi. Sarta anjeunna nyandak cangkir, sarta ngahaturkeun nuhun, sarta masihan ka aranjeunna, nyebutkeun, Inuman eta, sakabeh anjeun; Ieu getih Kami tina perjangjian, anu ditumpahkeun pikeun seueur jalma pikeun panghampura dosa » (Mateus 2).6,26-hiji).

Henri Nouwen, panulis Kristen, dosen sareng imam, sering ngémutan roti sareng anggur anu dipasihkeun dina Suci Komuni sareng nyerat téks kieu: "Kecap anu diucapkeun dina jasa komunitas, dicandak, kaberkahan, rusak dirumuskeun, nyimpulkeun kahirupan kuring salaku pandita. Kusabab unggal dinten nalika kuring patepang anggota komunitas kuring di tabél, kuring nyandak roti, ngaberkahan, ngabebaskeun sareng masihan ka aranjeunna. Kecap-kecap ieu ogé nyimpangkeun kahirupan kuring salaku urang Kristen, sabab salaku urang Kristen mah disebut janten roti pikeun dunya, roti anu dibuakeun, rahayu, dipasihan sareng dipasihkeun. Anu paling penting, kumaha, kecap-kecap nyimpulkeun kahirupan kuring salaku jalma, sabab kahirupan anu dipikacinta tiasa dipidangkeun dina unggal momen kahirupan kuring. »
Dahareun roti sareng nginum anggur dina sakramén ngajadikeun urang hiji sareng Kristus sareng nyambungkeun urang Kristen. Kami aya dina Kristus jeung Kristus aya dina urang. Kami teh awak salira Kristus.

Nalika kuring diajar Yohanes, kumaha kuring ngadahar daging Yesus sareng kumaha kuring nginum getih Yesus? Naha minuhan dahar Yesus 'daging jeung nginum getih Yesus' digambarkeun dina perayaan sacrament? Rasa-rasana henteu! Ngan ku Roh Suci urang tiasa ngartos naon anu dilakukeun ku Yesus pikeun urang. Yesus nyarios yén anjeunna bakal masihan nyawana (dagingna) pikeun kahirupan dunya: "Roti anu ku Kami bakal dipasihkeun nyaéta daging Kami - pikeun kahirupan dunya" (Yohanes). 6,48-hiji).

Tina kontéks éta, urang ngarti yén ”dahar sareng nginum (lapar sareng haus)” mangrupikeun harti spiritual tina ”kadieu sareng percaya” sabab Yesus nyarios, ”Kami roti kahirupan. Anu datang ka Kami moal kalaparan; jeung sing saha anu percaya ka Kami moal halabhab.” (Yohanes 6,35). Sadayana anu sumping ka Yesus sareng percanten kana komuni unik sareng anjeunna: "Anu ngadahar daging kuring sareng nginum getih kuring tetep aya dina kuring sareng kuring di anjeunna" (Yohanes. 6,56).
Hubungan deukeut ieu ngan mungkin sanggeus kabangkitan Yesus Kristus ngaliwatan jangji Roh Suci. “Nya eta roh anu ngahirupkeun; daging teu aya gunana. Kecap-kecap anu ku Kami parantos nyarioskeun ka anjeun mangrupikeun roh sareng mangrupikeun kahirupan »(Yohanes 6,63).

Yesus nyandak kaayaan hirup pribadi-Na salaku manusa salaku conto: "Anu ngadahar daging Kami sareng nginum getih Kami, tetep aya dina Kami, sareng kuring di anjeunna" (Yohanes. 6,56). Sakumaha Yesus hirup ngaliwatan Rama, urang ogé kudu hirup ngaliwatan Anjeunna. Kumaha Yesus hirup ngaliwatan Rama? "Lajeng Yesus nyarios ka aranjeunna: "Lamun anjeun bakal ngaluhurkeun Putra Manusa, anjeun bakal nyaho yén éta téh Kami sarta Kami teu ngalakukeun nanaon keur diri sorangan, tapi kuring ngomong sakumaha Bapa ngajarkeun kuring" (Yohanes). 8,28). Urang papanggih Gusti Yesus Kristus di dieu salaku jalma anu hirup dina sampurna, gumantungna saratna ka Allah Rama. Salaku urang Kristen urang neuteup ka Yesus anu nyebutkeun kieu: «Kami teh roti hirup nu sumping ti sawarga. Anu ngadahar roti ieu bakal hirup salawasna. Sareng roti anu ku Kami bakal dipasihkeun nyaéta daging Kami - pikeun kahirupan dunya » (Yohanes 6,51).

Kacindekan na, sapertos 12 murid, urang sumping sareng percanten ka Yesus sareng nampi panghampura sareng cinta na. Kalayan syukur, urang nangkeup sareng ngagungkeun kurnia panebusan urang. Nalika urang nampi, urang ngalaman kabébasan tina dosa, kasalahan sareng éra anu kagolong dina Kristus. Éta naha Yesus maot dina salib. Tujuanana anjeun nyaéta hirupna hirup di dunya ieu sareng gumantungna sami sareng Yesus!

ku Sheila Graham